Ngày 30/11, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam sau lễ trình quốc thư, Tổng thống Cộng hòa Udơbêkixtan Islam Karimov nói rằng hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học-kỹ thuật.