(Kiến Thức) - Trường Sĩ quan Thông tin khai mạc Lớp tập huấn cán bộ, giao viên thông tin cho sĩ quan Quân đội Campuchia.

Sáng nay 17/11/2014, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cán bộ, giáo viên thông tin cho 45 cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 tháng, học viên Lớp tập huấn sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc cấp chiến thuật; công tác tham mưu huấn luyện chiến đấu; công tác quản lý, khai thác, sử dụng một số trang thiết bị thông tin nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy bảo đảm thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tại các đơn vị thông tin trong Quân đội Hoàng gia Camphuchia. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực dạy học cho giáo viên giảng dạy thông tin vô tuyến điện, giáo viên giảng dạy chiến thuật thông tin liên lạc của Quân đội Hoàng gia Campuchia nhằm đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ của người giảng viên, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong điều kiện mới.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Đại tá Bùi Sơn Hà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường mong muốn, thông qua các lớp tập huấn là dịp tăng cường và giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tôc. Đồng thời, tạo mối quan hệ gắn bó với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường và với nhân dân địa phương.

Hà Trang