Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á đã được mời gửi mẫu vải sợi tự nhiên sản xuất ở Việt Nam để tham dự hoạt động Năm quốc tế về sợi có nguồn gốc tự nhiên do FAO tổ chức, diễn ra vào tháng 6 tới tại Ba Lan.