Sáng nay (20-6), hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và dân số - phát triển” do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam (UNFPA) được tổ chức.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dân số nước ta năm 2015 là 91,70 triệu người, trung bình mỗi năm (từ năm 2009-2015), nước ta tăng khoảng 930.000 người.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình, cho biết các nhà khoa học trong và ngoài nước dự báo Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ “già hóa dân số” nhanh nhất thế giới. Trong khi các nước trên thế giới phải trải qua nhiều thập niên, thậm chí hàng thế kỷ nhưng Việt Nam chỉ mất khoảng 15 năm để chuyển từ giai đoạn “già hóa dân số” sang giai đoạn “dân số già”.

Già hóa dân số làm thay đổi cơ cấu chi của mỗi gia đình và cơ cấu chi của toàn xã hội. Hiện Việt Nam có quy mô dân số đứng thứ 14, thứ 8 châu Á và thứ 3 trong khu vực ASEAN. Tốc độ “già hóa dân số” nhanh sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hệ thống an sinh xã hội, việc làm, tuổi nghỉ hưu, quan hệ gia đình, tâm lý, đời sống...

HOÀNG LAN