Warren Bufett nói "Hãy sợ hãi khi những người khác tham lam và hãy tham lam khi những người khác sợ hãi". Tuy nhiên trên thực tế, để đầu tư thành công như ông là điều không đơn giản.

Nguồn: VTV