Chiều 12/11, Bộ Y tế đã triệu tập lãnh đạo các tỉnh thành phía Bắc cùng họp bàn về diễn biến dịch bệnh và triển khai công tác phòng chống dịch»»