24H.COM.VN - Bạn đã bao giờ xem cảnh hai con giun giằng một con ngan chưa, ấy quên… hai con ngan giằng một con giun chứ. Tưởng “bên Tây” là phải thế nào hóa ra cũng “ếch” phết, cứ phải khỏe là được đâu