(ATPvietnam.com) -CTCP Vincom (mã chứng khoán: VIC) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 62,57 tỷ đồng, giảm 3,12% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 2 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 123,68 tỷ đồng, giảm 2,91% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 3,7 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II/2009 đạt 55 tỷ đồng, tăng 37,78% so với cùng kỳ (tương đương tăng 15,1 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 66,6 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 11,7 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 504 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 610 đồng. Năm 2009, Vincom dự kiến doanh thu thuần đạt 293 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 171 tỷ đồng và sau thuế là 147 tỷ đồng. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của VIC: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 62,569,869,999 123,683,071,637 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 Doanh thu thuần 62,569,869,999 123,683,071,637 Giá vốn hàng bán 15,496,863,180 28,768,232,625 Lợi nhuận gộp 47,073,006,819 94,914,839,012 Doanh thu hoạt động tài chính 108,226,968,706 175,264,296,783 Chi phí tài chính 54,414,650,649 119,732,513,551 Chi phí bán hàng 1,917,015,978 3,763,643,165 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24,838,014,128 56,818,638,324 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 74,130,294,770 89,864,340,755 Thu nhập khác 2,389,029,550 2,873,860,915 Chi phí khác 2,301,706,642 2,339,408,136 Lợi nhuận khác 87,322,908 534,452,779 Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 4,703,773,913 4,655,510,810 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 78,921,391,591 95,054,304,344 Thuế TNDN hiện hành 14,829,023,568 20,744,203,066 Thuế TNDN hoãn lại 0 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 64,092,368,023 74,310,101,278 Lợi ích cổ đông thiểu số 9,057,928,824 7,712,712,209 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 55,034,439,199 66,597,389,069 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 504 610 Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, cổ phiếu VIC tăng 2.300 đồng (tương đương tăng 4,86%) lên 49.600 đồng/cổ phiếu và có 14.140 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 24/07/2009 49.6 2.3 4.86 14,140 23/07/2009 47.3 2.2 4.88 100,070 22/07/2009 45.1 2.1 4.88 44,420 21/07/2009 43.0 0.2 0.47 34,740 20/07/2009 42.8 -2.2 -4.89 53,450 Quang Minh Các tin liên quan VPL và VIC mua thêm 146.000.000 cổ phần của Địa ốc Hoàng Gia VIC: 14/7 không hưởng quyền nhận cổ tức 2008 bằng tiền tỷ lệ 5% VIC: phát hành 80.016.844 cổ phiếu tỷ lệ 100:73, giá bán 10.000 đồng/cp VIC: quý I/2009 lợi nhuận 11,56 tỷ, giảm 69,85%, EPS đạt 106 đồng VIC chuẩn bị ra mắt Trung tâm thương mại cao cấp Vincom Galleries tại HN VIC: đã mua lại 70,5% số cổ phiếu đăng ký Abramovich vung tiền vào bất động sản MCV: Cavico Việt Nam bán xong 40.000 cổ phiếu, giảm còn 25,55% VIC: xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng VIC: năm 2008 doanh thu đạt 647 tỷ, lợi nhuận đạt 162 tỷ