Phụ nữ thường lên án khi thấy đàn ông uống rượu nhưng họ không biết rằng nhiều lúc chàng không hề muốn uống rượu.