CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MAI QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DƯNG PHÁT LỘC vệ sinh công nghiệp, vệ sinh công ty, vệ sinh nhà ở, vệ sinh Hotline : 0972 139 566 ĐT : 043 750 2476 - Fax:043 750 2477 Email: congtyphatlocdq@gmail.com Website: www.dichvuthuongmaiquocte.com –...

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MAI QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DƯNG PHÁT LỘC vệ sinh công nghiệp, vệ sinh công ty, vệ sinh nhà ở, vệ sinh Hotline : 0972 139 566 ĐT : 043 750 2476 - Fax:043 750 2477 Email: congtyphatlocdq@gmail.com Website: www.dichvuthuongmaiquocte.com – www.dichvuxuatnhapkhau.vn 227 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội