Các tay máy trong chương trình Khoảnh khắc hè 2010 phần nhiều tập trung vào nghề sông nước, số ít nhấn vào cuộc sống lao động của người Việt Nam với xe đạp hay khung cửi.> Quê hương qua ống kính độc giả Số Hóa / Thiên nhiên vào hạ

Linh Chi