Công ty đã hoàn thành 94,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Đá Thạch anh Cao cấp VCS (mã VCS - HNX) đã công bố ước kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2016.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/09/2016, doanh thu hợp nhất quý III năm 2016 của VCS ước đạt 766 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 168,5 tỷ đồng, tức tăng 49% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu hợp nhất 2.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 563,34 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 463 tỷ đồng.

Được biết, ĐHĐCĐ của VCS đã thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2016 là 595,9 tỷ đồng như vậy, với kết quả như trên thì công ty đã hoàn thành 94,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hiện tại, giá cổ phiếu VCS đang giao dịch ở mức 139.000 đồng/CP.

VCS vừa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 53:7. Trước đó, vào tháng 5/2016, VCS cũng thực hiện chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% và chia thưởng bằng cổ phiếu quỹ với tỷ lệ xấp xỉ 25%.

VCS lai hop nhat quy 3 uoc dat 168 ty dong, tang 49% cung ky - Anh 1