(ATPvietnam.com) -Ngày 26/6/2008 CTCP Xây dựng số 7 (mã chứng khoán: VC7) thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của 2 cổ đông nội bộ Công ty.