Ngày 1.11, UBND TP.HCM, cho biết đã có văn bản gửi đến các bộ kiến nghị phân cấp một số lĩnh vực cho UBND TP.

Uy quyen cho UBND quan, huyen cap giay chung nhan - Anh 1

Theo đó, UBND TP kiến nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường phân cấp cho UBND TP được ủy quyền cho UBND các quận, huyện trên địa bàn TP được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; cấp mới giấy chứng nhận (do thực hiện các quyền sở hữu nhà, đất của người dân) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại VN.

Việc đăng ký biến động nhà đất của người dân được thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai TP và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Không những vậy, UBND TP còn kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ phân cấp cho UBND TP được phê duyệt quy hoạch phân khu có quy mô dân số tương đương đô thị loại IV trở lên không phải qua ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng để rút ngắn thời gian phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho TP lập quy hoạch.

Đề xuất Bộ Xây dựng ủy quyền cho Sở Xây dựng được chủ trì thẩm định đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A sử dụng vốn ngân sách do UBND TP quyết định đầu tư. Bộ Xây dựng phân cấp cho Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng các công trình xây dựng cấp 1 thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP...

Đình Sơn