Ngày 9-9, tại Hà Nội, đã khai mạc phiên họp lần thứ 21 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, chuẩn bị các nội dung cho phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong tháng 9 này và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, Ủy ban Tư pháp sẽ thẩm tra các nội dung: Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2015; Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về công tác của ngành và Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành trong năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13; dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với đánh giá của Chính phủ về những kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện đối ngoại, ngày lễ lớn của đất nước, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ban, ngành, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng ngừa bảo đảm tuyệt đối an toàn không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Chính phủ cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai nhiều chính sách, biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội… tạo bước chuyển biến tích cực, kiềm chế sự gia tăng vi phạm pháp luật và tội phạm trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn hạn chế, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực tiếp tục diễn biến phức tạp...

TTXVN