Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong 9 tháng đầu năm 2016, UBND huyện Bắc Mê đã thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả của Tỉnh đã đề ra.

Chia sẻ về kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2016, ông Nguyễn Hữu Thông – Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Mê cho hay: Thời gian này, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt được. Cụ thể: Trong số 42 chỉ tiệu do UBND tỉnh giao, có 28 chỉ tiêu đạt đạt kế hoạch trên 90% kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt từ 60 đến dưới 90%... Phấn đấu đến hết năm 2016, 100% các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch giao năm 2016.

Tập thể UBND huyện đã sâu sát cơ sở, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt việc liên kết 4 nhà trong phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của huyện; tập trung sản xuất 4 loại cây trồng chính, ước thực hiện 9.965,9 ha, đạt 96,2% kế hoạch, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước (do một số diện tích không chủ động nước chuyển đổi sang trồng cỏ chăn nuôi và số cây trồng khác).

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 30.801,3 tấn, đạt 96,1% kế hoạch, tăng 1,33% (bằng 405,6 tấn) so với cùng kỳ năm trước... Bên cạnh đó, giá cả thị trường ở Bắc Mê nhìn chung ổn định, hàng hóa phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển.

UBND huyen Bac Me (Ha Giang): On dinh va phat trien - Anh 1

Đồng chí Trần Tú Oanh - PCT UBND huyện Bắc Mê - Hà Giang

Cũng trong 9 tháng đầu năm, các hoạt động về văn hóa xã hội ở Bắc Mê phát triển ổn định, chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cơ bản được đáp ứng. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, truyền thanh, truyền hình duy trì và phát triển. Tình hình an ninh biên giới của huyện cơ bản ổn định. Đường biên, mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia giữ vững, không để xảy ra các vụ vi phạm phức tạp, nhất là trọng dịp tết Nguyên đán và bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như: Công tác triển khai chính sách phát triển sản xuất theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh gặp khó khăn do nhiều hộ dân đã có dư nợ tại Ngân hàng; công tác chuyển đổi mùa vụ (cấy trước tết) chậm so với kế hoạch do thời tiết rét đậm, rét hại, băng giá xảy ra vào đầu năm; công tác xây dựng xã Minh Ngọc đạt chuẩn NTM vào năm 2016 gặp khó khăn do nguồn lực đầu tư hạn chế; công tác thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt do một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; chỉ tiêu đào tạo nghề cho người lao động chưa đạt do nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia việc làm hiện nay chưa được cấp.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Trần Tú Oanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: Huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là dần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, góp phần giảm nghèo bền vững; tập trung cho xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Tiếp tục triển khai công tác đóng BHYT tự nguyện cho nhân dân. Triển khai rà soát đề nghị hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng chính sách năm 2016, tích cực hỗ trợ, phấn đấu giảm hộ nghèo trong năm 2016. Quan tâm hơn nữa đến giáo dục, thực hiện đầy đủ chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường, …

Việt Dũng/KD&PL