Ông Nguyễn Thanh Tuấn (trú H. Núi Thành, Quảng Nam), hỏi: Con tôi làm công nhân cho một công ty (CT) được hơn 4 năm. Vừa qua, con tôi mang thai nhưng sức khỏe không được tốt nên bác sĩ yêu cầu nghỉ việc để dưỡng thai. Con tôi đã làm đơn xin nghỉ không lương 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ nghỉ được 10 ngày thì CT này đã gửi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trước thời hạn với con tôi. Như vậy, CT đó chấm dứt HĐLĐ có đúng pháp luật này không?

TU VAN PHAP LUAT:Co bi cham dut hop dong lao dong khi dang nghi duong thai? - Anh 1

Ths. luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng, trả lời: Điều 156 Bộ luật Lao động 2012 có quy định: Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 39 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động ốm đau đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền; lao động nữ đang mang mai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Từ những quy định trên, có thể kết luận CT đó đơn phương chấm dứt HĐLĐ với con ông Tuấn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Chuyên mục này có sự hợp tác về chuyên môn
của Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng;
Điện thoại tư vấn: 0905102425