KTĐT - Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ KH-CN) vừa cho biết: Từ ngày 15/9, tất cả đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải được gắn dấu hợp quy (CR).

Cùng với việc ban hành quy định này, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra đồ chơi trẻ em trên thị trường. Theo đó, trong thời gian từ nay đến 15/9, trong quá trình kiểm tra, đoàn chỉ nhắc nhở những đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em tiến hành đánh giá, công bố và gắn dấu hợp quy. Nhưng từ sau 15/9, đồ chơi trẻ em chưa gắn dấu hợp quy CR sẽ bị tịch thu, xử lý. Minh Phương