Theo đề án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, TPHCM phải tập trung xây dựng các dự án giao thông lớn như: nâng cấp 6 đoạn quốc lộ hướng tâm; xây dựng 6 đường cao tốc có năng lực thông xe lớn