(VietNamNet) - Một loạt Thông báo chấm dứt hợp đồng liên kết kinh doanh vừa được Phó Tổng Giám đốc Vườn thú Hà Nội ký ngày 5/12/2007 gửi các tổ chức, cá nhân có hợp đồng sử dụng dài hạn đất công viên này (từ 3-25 năm).