Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, nhằm hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương cơ sở.

Theo đó, từ 1/7/2013, mức lương cơ bản sẽ tăng từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng (tăng 100.000 đồng), tương ứng mức tăng 9,5%. Theo tính toán, để có được mức tăng trên, ngân sách sẽ phải tăng thêm khoảng 21.700 tỷ đồng.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ, kinh phí thực hiện sẽ được cân đối từ các nguồn như sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2013 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2013 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế). Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương, không kể tăng thu tiền sử dụng đất (bao gồm 50% nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán thu năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ giao và 50% tăng thu dự toán năm 2013 so với dự toán thu năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ giao).

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2012 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương. Ngoài ra, nếu thiếu thì ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí để đảm bảo nguồn thực hiện.

(KD)