Trường PTTH Thốt Nốt (phường Thuận An) là trường trọng điểm của quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Những năm gần đây, giáo viên, phụ huynh và học sinh liên tục có đơn phản ảnh việc quản lý của nhà trường thiếu minh bạch các khoản thu, chi tài chính...

Truong PTTH Thot Not (Can Tho): Nhieu sai pham - Anh 1

Trường THPT Thốt Nốt, nơi xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến trách nhiệm Hiệu trưởng.

Theo Kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ: Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt buông lỏng việc quản lý tài sản công.

Cụ thể, thực hiện Thông báo số 1501/SGDĐT-CSVC của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, về việc đầu tư xây dựng thêm 4 hạng mục công trình gồm: khu hiệu bộ, khu phòng chức năng, nâng cấp các phòng học và sân bóng đá.

Trong phần diện tích xây dựng trên có 7 cây xanh do học sinh, lãnh đạo quận qua các thời kỳ trồng, nhằm tạo bóng mát và tạo kỷ niệm tại trường, nhưng trong quá trình xây dựng, Hiệu trưởng nhà trường thống nhất cho đơn vị thi công đốn hạ các cây xanh trên, gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, tài sản, dụng cụ phục vụ dạy và học của nhà trường không được Ban giám hiệu lập biên bản kiểm kê tài sản các năm 2014, 2015 và không có sổ theo dõi tài sản, báo cáo tình hình tăng giảm tài sản, công cụ dụng cụ học tập qua các năm...

Đặc biệt, Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt tự ý cho giáo viên xây nhà kiên cố trên đất công thuộc Trường THPT Thốt Nốt trái với quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản đất công.

Trong công tác quản lý, không thực hiện đúng các quy định về giáo dục, để xảy ra nhiều sai phạm như: không tổ chức lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu của nhà trường theo quy định về lưu trữ dẫn đến hồ sơ lưu trữ không khoa học, lưu trữ ở nhiều nơi, rất khó tiếp cận hồ sơ…

Đối với việc di dời căn-tin, Hiệu trưởng chủ trương di dời không có hồ sơ dự toán, không có quyết định phê duyệt dự toán, không xác định được kinh phí để thực hiện, không thành lập tổ giám sát công trình và không có hồ sơ quyết toán...

Theo đánh giá của đoàn thanh tra thuộc Sở GD&ĐT, việc làm này của Hiệu trưởng nhà trường là trái với quy định, tạo dư luận, sự nghi ngờ về việc không tổ chức đấu thầu trong thực hiện di dời căn- tin, gây thất thoát lãng phí kinh phí... của nhà trường.

Hiệu trưởng cũng không công khai chi tiết hoạt động thu, chi, tồn quỹ các khoản kinh phí như: tài chính do cấp trên cấp; các khoản thu chi của Ban Đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động hội diễn văn nghệ, Quỹ Khuyến học, dạy thêm học thêm, dịch vụ phúc lợi, làm thêm giờ… Trong đó có những khoản thu chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Cụ thể: năm học 2014-2015 nguồn kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh đóng góp cho các hoạt động của trường 62.875.000 đồng.

Nhà trường chi cho các hoạt động nhưng không có chứng từ với số tiền 30.430.000 đồng, phần còn lại chi có hóa đơn và chứng từ nhưng không hợp lệ.

Năm học 2015-2016 tổng thu: 40.390.000 đồng, tổng chi: 37.222.000 đồng, nhưng các khoản chi không chứng từ hoặc chứng từ không hợp lệ… Đối với nguồn quỹ khuyến học được vận động từ mạnh thường quân và chi trong năm học 2014-2015 là 87.207.500 đồng không có chứng từ hợp lệ…

Ngoài ra, Trường THPT Thốt Nốt còn nhiều sai phạm trong việc vận động đóng góp xây dựng nhà vệ sinh tạm và tiền phụ đạo cho học sinh yếu không đúng quy định; không họp tổ văn phòng theo quy định, không kịp thời chấn chỉnh viên chức và nhân viên làm chậm trễ chế độ chính sách của người lao động; thực hiện chưa đúng quy trình tổ chức tham quan, du lịch trong 2 năm học 2014-2015 và 2015-2016...

Đặc biệt, lãnh đạo nhà trường và 7 giáo viên đi học cao học không đứng lớp giảng dạy theo quy định mà vẫn được chi tiền hưởng 30% phụ cấp ưu đãi hàng trăm triệu đồng; để xảy việc mất trộm máy tính, mất xe của giáo, học sinh của trường có sử dụng ma túy, việc mất tiền, mất điện thoại xảy ra nhiều lần tại các lớp học, việc đánh nhau giữa bảo vệ trường và chồng của người giữ xe nhà trường.

Nhà trường cũng không công khai minh bạch các khoản thu khác của dịch vụ phúc lợi của 2 năm học 2014-2015 và 2015-2016 như: tiền cho thuê đường ống dẫn bơm cát, thu chi tiền cho thuê căn tin, tiền dạy thêm học thêm, tiền cho thuê bãi giữ xe, hoa hồng tiền bảo hiểm học sinh, đồng phục học sinh, tiền thu từ câu lạc bộ bóng bàn... cụ thể: năm 2014 là 97.234.000 đồng, năm 2015 là 87.370.000 đồng.

Lê Quốc Khánh

Từ khóa

sai phạm TPHT Thốt nốt cần thơ