Trường học chìm sâu trong lũ. Lũ rút, chưa kịp phục hồi đã nơm nớp lo khi hay tin đợt lũ mới sắp tràn về. Chuyện dạy, chuyện học của thầy trò vùng lũ chồng chất khó khăn.