Đào tạo nguồn nhân lực lành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và xuất khẩu lao động là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho ngành LĐ-TB & XH cùng các trường dạy nghề trong những năm gần đây.