- Ứng viên Tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump đã bị một phen hốt hoảng khi đang thực hiện những chiếc dịch tranh cử cuối cùng tại Reno, Nevada. Tiếng hô:"Súng" vang lên giữa đám đông khiến ông Trump phải vội vàng rời khỏi buổi nói chuyện vói người dân.

Video: Reuters