TT - Chị Vương Thiếu Tùng ở TP Như Sơn (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vừa được công nhận là một trong mười "Bà mẹ vĩ đại" của TP.