TP - Do ngày càng có nhiều máy bay trực thăng vũ trang gia nhập đơn vị không quân của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, nước này sẽ đưa trực thăng vũ trang vào các chương trình huấn luyện tác chiến, PLA Daily đưa tin ngày 20-1.

Trọng tâm của đơn vị sẽ chuyển từ các nhiệm vụ hậu cần sang chiến đấu, từ xây dựng năng lực cho hoạt động quân sự phi chiến đấu sang hoạt động quân sự chủ chốt.

Đơn vị này sẽ tham gia các sứ mệnh quan trọng như chiến dịch xa bờ quy mô lớn, tầm xa, không vận, điều phối tấn công cùng các đơn vị khác… Đơn vị này cũng sẽ nâng cao năng lực hoạt động dựa trên công nghệ thông tin.

Phương Anh
Theo China Daily