Bức tranh được ghép từ 97.200 vỏ sim điện thoại của Viettel với 15 màu sắc khác nhau tương ứng với các dịch vụ Viettel cung cấp; diện tích bề mặt 162 m2, chiều cao 10,5 mét, dài 18 mét và nặng hơn một tấn