Sinh ra trên một vùng quê vùng sâu, vùng xa của xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, chị Đặng Mùi Mẩy, dân tộc Dao đỏ, đã tích cực học tập, tìm hiểu và biết cách làm có hiệu quả từ việc trồng cây trúc sào, đưa gia đình thoát nghèo và vươn lên từng bước làm giàu...