Trò đùa giả khủng bố của nhóm thanh niên nước ngoài khiến họ bị bắn, thậm chí bị bắt.