(HNM) - Từ ngày 30-6 đến 7-7, tại Hà Nội, Chi hội Đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh cổ động "Về biển đảo quê hương" giới thiệu 60 tác phẩm của các họa sĩ trên cả nước.

Đây là những tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác tranh, tượng, tranh cổ động về biển đảo năm 2010 với các nội dung: vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng biển đảo; những thành tựu phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới; bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái biển; giữ gìn trật tự an ninh trên biển; tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Triển lãm nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam.