Trào lưu sống ảo trên mạng đang tạo ra những tiêu cực xã hội đáng lên án. Kiểu “Việt Nam nói là làm”, đưa một số bạn trẻ đến ranh giới của cái chết như một thanh niên câu like, đốt và nhảy cầu, một thanh niên khác thách ăn cả chất thải của chính mình, rồi một bạn trẻ khác ở Ninh Hòa đốt trường học, đốt cả chính mình…

Theo NLĐ