Để nhiệt độ phòng quá cao, ủ quá ấm hoặc mặc quá nhiều quần áo cho trẻ khi đi ngủ có thể gây đột tử nhũ nhi ( SIDS ).