“Traphaco luôn “Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động”. Vì thế Công ty cam kết đóng góp cho sự phát triển ổn định và bền vững thông qua những việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, các thành viên trong gia đình họ, cho cộng đồng và cho toàn xã hội. Bên cạnh ý thức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững, Traphaco luôn chăm lo tốt nhất cho đời sống cán bộ công nhân viên, tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân tại các vùng trồng dược liệu. Ngoài ra, Công ty còn là đơn vị điển hình tích cực tài trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với mong muốn đóng góp vì một cuộc sống chất lượng hơn - hạnh phúc hơn.”

Ngày 8/11/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016.

Bảng xếp hạng do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện. Tiêu chí đánh giá là Bộ chỉ số doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI) do các chuyên gia về kinh tế, xã hội, lao động, môi trường… trong nước và quốc tế xây dựng. CSI là bộ chỉ số đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi trong hoạt động của Doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền vững. CSI bao gồm 151 tiêu chí mang tính định lượng cao, được xây dựng trên cơ sở tham khảo các hướng dẫn và thông lệ quốc tế, đồng thời được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh trong nước. Vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong các hoạt động về phát triển bền vững, Công ty cổ phần Traphaco đã được vinh danh là 1 trong 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2016 lĩnh vực sản xuất.

Traphaco dat Top 10 doanh nghiep phat trien ben vung nam 2016 - Anh 1

Phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Đối với nước ta, nhằm đóng góp vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, các chuyên gia cho rằng, cần gắn kết mục tiêu phát triển bền vững với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi, lợi thế cạnh tranh bền vững đang là một xu thế, là điều mà các doanh nghiệp luôn tìm kiếm. Lợi thế bền vững đến từ sự sáng tạo, đi trước và thực hiện việc đáp ứng kỳ vọng, mong đợi của khách hàng và các bên liên quan. Một doanh nghiệp sẽ luôn giữ vị thế ổn định, tiến về phía trước nếu có tổ chức vững mạnh, ở đó cả tập thể doanh nghiệp đồng lòng và tiếp nối nhau tạo ra những lợi thế bền vững.

Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016 là sự ghi nhận của các cơ quan chức năng, xã hội đối với những đóng góp của Traphaco cho nền kinh tế và cộng đồng, khẳng định vị thế phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.