24H.COM.VN - Dù các hoạt động phát triển công nghệ cao sẽ được Nhà nước ưu đãi, nhưng cần có sự kiểm soát chặt để Việt Nam không bị biến thành bãi rác công nghệ.