Chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới.

Trailer Lamborghini Aventador SV Roadster doc nhat Viet Nam - Anh 1

Tới Nguyễn - Bảo Duy (Trithucthoidai)