Cùng chung chí hướng thì buôn đến bao lâu cũng được.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 1

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 2

Độ giống nhau 90%.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 3

Sao cách nhau một trời một vực vầy nè?

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 4

Chú lười giỏi chụp tự sướng nhất quả đất.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 5

Nhậu ở đây thì khỏi sợ bị mấy bà vợ phát hiện.

Chỉ còn người khởi xướng là trụ lại đến cuối cùng.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 6

Nỗi khổ của những đứa bị mụn.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 7

Nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 8

Bù trừ cho nhau là ra cân nặng bình thường.

Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 9

Cuối tuần của FA.