(PLO)-UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực thi hành từ ngày 21-3.

TPHCM ho tro nguoi dan chi phi thuc hien hoa tang - Anh 1

Thực hiện hỏa táng là bảo vệ môi trường

Theo đó, UBND TPHCM hỗ trợ 1,5 triệu đồng/lượt hỏa táng cho người dân có hộ khẩu tại TPHCM; người hưu trí; hộ cận nghèo. Trẻ em dưới 6 tuổi có hộ khẩu hoặc KT3 được miễn phí.

Ngoài ra, còn hỗ trợ 2,5 triệu đồng/lượt hỏa táng cho các đối tượng là Bà mẹ VN anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; Đảng viên có huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên; thân nhân liệt sĩ, người có công; thương, bệnh binh; hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Việc hỗ trợ được UBND xã phường, thị trấn nơi đối tượng được hỗ trợ cư ngụ thực hiện chi trả.