Ngày 28-10, tại cuộc họp về tình hình kính tế- xã hội TP.HCM 10 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, kết quả thu hút vốn trong và ngoài nước trên địa bàn đều tăng mạnh.

TP.HCM: Thu hut von dau tu trong va ngoai nuoc tang manh - Anh 1

Dự án FDI vào TP.HCM tăng mạnh

Theo đó, TP.HCM đã có 668 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 44% so với cùng kỳ 2015, với tổng vốn đầu tư đạt 798,7 triệu USD. Có 145 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 477,3 triệu USD.

Ngoài ra, TP.HCM cũng chấp thuận cho 1.469 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp thành phố với tổng vốn góp đăng ký khoảng 1,23 tỷ USD. Tính chung, trong 10 tháng TP.HCM thu hút được 2,5 tỷ USD vốn FDI. Như vậy, hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 6.477 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 40,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, TP.HCM đã tiến hành xây dựng trình tự thủ tục và biểu mẫu để thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Đến nay, đã thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với 25 nhà đầu tư với tổng số tiền ký quỹ trên 386 tỷ đồng (tương đương 17 triệu USD).

Theo phân tích của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong số các dự án FDI đầu tư vào TP.HCM, mặc dù các dự án đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (40,8%) với 326,12 triệu USD, nhưng lại giảm tới 77,2% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 10,3% với 81,9 triệu USD, giảm 86% so với cùng kỳ. Ngược lại, các dự án đầu tư vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 31,3% với 249,6 triệu USD, tăng 62,7%; dự án đầu tư về thông tin và truyền thông chiếm 5,7% với 45,7 triệu USD, tăng 107,6%, so với cùng kỳ.

Không chỉ có các dự án FDI tăng mạnh, tình hình thu hút vốn của các doanh nghiệp trong nước cũng đạt cao. Đã có 29.899 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 242.162 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 15,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 46,1% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 44.495 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 169.968 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 0,8% về số lượt doanh nghiệp và tăng 58,7% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 412.130 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ.

T.Hòa