Theo dự thảo bảng giá đất năm 2008 do Sở Tài chính vừa trình UBND TP HCM, giá đất tại hầu hết các tuyến đường đều tăng, có nơi được nâng lên tới 2-3 lần.