Thông tin từ Thường trực của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thuộc sở Tài chính TP.HCM cho biết: giá khởi điểm của khu đất rộng 7.441,6m2 tại số 100 đường Hùng Vương, quận 5, là 704,4 tỉ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá khu đất này là các tổ chức kinh tế trong nước có năng lực tài chính tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm đấu giá, phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt, hay chuyển khoản trị giá hơn 7 tỉ đồng... Liên quan đến quá trình đấu giá khu đất 100 Hùng Vương , ngày 4.11.2008, phiên đấu giá do phòng tài chính - kế hoạch quận 5 thực hiện, đã phải hủy bỏ vì việc tổ chức chọn người bán đấu giá, chuyển giao tài sản chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định của pháp luật. DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Tiếp Thị