UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.

UBND TP cho biết phong trào hiến máu tình nguyện của TP được duy trì trong những năm qua, là hoạt động xã hội mang ý nghĩ nhân đạo cao đẹp được đông đảo người dân, cán bộ, viên chức, sinh viên, lực lượng vũ trang ủng hộ.

Nhằm đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các BV trên địa bàn TP.HCM trong năm 2017, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang… tăng cường vận động hiến máu tình nguyện trong đơn vị mình. Cụ thể, vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên… hiến máu tình nguyện, phấn đấu đạt trên 220.000 lượt người hiến máu với 143.000 đơn vị máu trong năm 2017.