Ngoài việc nâng giá đất, TP.HCM còn hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Ngày 21/11, UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm tại dự án sửa chữa cầu Khánh Vân ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

TP.HCM:Gia dat boi thuong du an tai Can Gio cao gap 1,92 – 3,82 lan - Anh 1

Ngoài việc nâng giá đất, TP.HCM còn hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Ảnh: Nguồn internet.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất ở vị trí 1 đường Hà Quang Vóc, đoạn từ đường Rừng Sác đến cầu Khánh Vân là 3,82. Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường Hà Quang Vóc, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường Hà Quang Vóc và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm mặt tiền đường này là 3,34.

TP.HCM cũng hỗ trợ bằng 1,92 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường. 2,25 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường làm dự án sửa chữa cầu Khánh Vân.

Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp với hệ số là 4.

Chi Lê