Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có một số nội dung cần thực hiện để chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay.

TP.HCM cho phep day them trong truong khi hoc sinh tu nguyen - Anh 1

Học sinh TP.HCM có thể học thêm trong trường nếu tự nguyện (Ảnh Đinh Quang Tuấn)

Cụ thể, trường không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh học 2 buổi/ ngày và học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

Việc dạy thêm, học thêm được tổ chức trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Nhà trường phải khảo sát, phân chia lớp học theo cấp độ học lực, trình độ của học sinh. Danh sách lớp học thêm, nội dung, chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định.

Nhà trường cũng phải tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên, phân bổ hợp lý thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm cho giáo viên và học sinh. Trường phải quan tâm chú trọng việc phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh chưa theo kịp chương trình và bồi dưỡng học sinh giỏi (bằng ngân sách của thành phố).

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành cần quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo đúng quy định.

Ngân Anh