Ngày 04/11/2016, TOP đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt.

Ông Đinh Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Phân phối Top One (mã TOP - UPCoM) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 11/11 đến 9/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Tạo đang nắm giữ 3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 11,83% vốn của TOP.

Được biết, TOP có hơn 25,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành và ông Tạo đang là cổ đông lớn nhất của TOP.

Ngày 04/11/2016, TOP đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó, ngày 14/11/2016, công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Thị giá cổ phiếu TOP hiện tại chỉ trong khoảng 2.000 - 3.000 đồng/CP.

Dự kiến trong tháng 11/2016, TOP sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để hủy đăng ký giao dịch tại UPCoM và niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

TOP: Vua nhan co tuc, Chu tich HDQT dang ky ban 2 trieu co phieu - Anh 1