Nếu là một người đam mê màn hình cảm ứng, bạn chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những thiết bị này, từ một điện thoại thông minh đa phương tiện đến những máy tính bảng (Internet Tablet) hay rạp phim di động (Portable Media Players - PMP).