Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất sẽ tiếp tục gây áp lực và thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.