Kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ William McKinley năm 1901, Quốc hội Mỹ đã đưa ra quy định tất cả các lãnh đạo sẽ được Sở mật vụ Mỹ bảo vệ.

Video: Sau khi thắng cử, ông Donald Trump và gia đình được bảo vệ thế nào: