Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo “Tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-CX)”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của gần 60 đại biểu thuộc LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ KCN-CX và CĐ cơ sở phía Bắc.

Các đại biểu cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thách thức và kinh nghiệm trong hoạt động nữ công quần chúng ở KCN-CX, cùng tìm giải pháp ưu tiên nhằm từng bước kiện toàn, thành lập Ban Nữ công quần chúng và nâng cao chất lượng hoạt động nữ công cơ sở trong doanh nghiệp của KCN-CX, đáp ứng được yêu cầu phát triển KCN-CX nói riêng và của đất nước trong tình hình mới hiện nay.

Tong LDLDVN ban giai phap nang cao hoat dong Ban Nu cong - Anh 1

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, hiện cả nước có 2.037 CĐ cấp trên cơ sở, trong đó có 46 CĐ KCN-CX được thành lập ở 43 tỉnh, thành phố. Có 44 Ban Nữ công quần chúng CĐ KCN-CX được thành lập và 2 Ban Nữ công quần chúng CĐ KCN-CX đang thực hiện thủ tục thành lập (KCN thuộc tỉnh Quảng Ninh và Hà Tĩnh). Các ban nữ công đều có quyết định thành lập như quy định của Điều lệ CĐVN khóa XI, theo đó có quy định và phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Nữ công quần chúng.

Tại cơ sở, trong tổng số 6.879 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công, đã có 3.535 Ban Nữ công CĐCS doanh nghiệp được thành lập (chiếm 51%). Như vậy, vẫn còn 3344/6.879 CĐCS chưa thành lập Ban Nữ công cơ sở theo quy định của Điều lệ CĐVN (chiếm 49%).

Tong LDLDVN ban giai phap nang cao hoat dong Ban Nu cong - Anh 2

Bà Phạm Thị Vân Anh- Chủ tịch CĐ Cty Canon Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, các ý kiến đều khẳng định, việc thành lập Ban Nữ công tại các CĐCS là cần thiết, nhất là các DN có đông LĐ nữ. Tuy nhiên, hoạt động Ban Nữ công quần chúng ở một số nơi gặp nhiều khó khăn do chưa nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, đặc biệt là chủ doanh nghiệp trong việc bố trí thời gian cho sinh hoạt cho hoạt động nữ công; cán bộ Ban Nữ công quần chúng cơ sở chủ yếu hoạt động không chuyên trách nên việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nữ CNLĐ còn hạn chế...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng khẳng định: Tổng LĐLĐVN đang xây dựng hoàn thiện Đề án tổ chức và hoạt động CĐ trong tình hình mới, trong đó, Ban Nữ công quần chúng và hoạt động nữ công là một trong những nội dung quan trọng của đề án. Hoạt động nữ công cần phù hợp với điều kiện làm việc, cuộc sống gia đình của nữ CNLĐ ở KCN-CX, đặt biệt là LĐ nữ di cư từ nông thôn đang làm việc ở các KCN-CX.

“Hoạt động nữ công cần thay đổi không? cần chú trọng nhiệm vụ gì? Hoạt động của Ban Nữ công cần lựa chọn những nội dung thiết thân thiết thực nào để thực hiện cho được phương châm hoạt động của tổ chức CĐ trong thời gian tới là “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, trong đó thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ đoàn viên và NLĐ trong tình hình mới. Đó là mục đích của cuộc hội thảo này”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh.

B.D