(TBKTSG Online) - Ông Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood2) nghỉ hưu từ ngày 1-2-2013, theo một quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phạm Thái

Ông Trương Thanh Phong. Ảnh: Phạm Thái

Theo ông Phạm Hoàng Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood2, hiện nay vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm người sẽ thay thế ông Trương Thanh Phong giữ chức Tổng giám đốc Vinafood2. Còn vị trí Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) do ông Phong đang nắm giữ sẽ được quyết định tại Đại hội toàn thể hội viên của hiệp hội.

Vinafood2 là doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam, chiếm gần 40% khối lượng xuất khẩu gạo của cả nước.